Systém D-Trex

Systém D-Trex

Systém D-Trex je jeden z nejmodernějších systémů sestra pacient na českém trhu. Ústředním bodem systému je průmyslový počítač, na kterém běží aplikace D-Server. Ta umožňuje centrální administraci všech prvků, zobrazení probíhajících alarmů, jejich evidenci a export. Veškerý systém a jednotlivá jeho pravidla pro rádiový provoz mohou být administrována pohodlně skrze webové rozhraní.

Systém D-Trex oproti konkurence vyniká zejména tím, že všechny koncové prvky (tlačítka, kouřové detektory, táhla) jsou plně bezdrátová a mohou tak zajistit volnost, bezpečí a jistotu pro pacienty nemocnic a klienty domovů pro seniory. Díky centrální administraci je poté možné veškerý provoz pohodlně administrovat z jednoho místa.

Přednosti

 • Centrální řídící server
 • Záznam a archivace provozu
 • Lehká a ergonomická tlačítka pro klienty
 • Velké množství přídavných komponentů a prvků
 • Přenosné přijímací jednotky pro personál
 • Možnost systém libovolně rozšiřovat a upravovat

Jak systém pracuje

Systém D-Trex je tvořen kombinací bezdrátových prvků, jako jsou náramky, nástěnná tlačítka, táhlová tlačítka, monitoringy opuštění oddělní apod. a centrálního průmyslového počítače se základnovými stanicemi D-Tect. Základnové stanice sbírají jednotlivé signály, které vznikají při aktivaci jednotlivých koncových prvků, tyto signály jsou následně přenášeny do centrálního počítače s aplikací D-SERVER. Ta administruje celý provoz, obsahuje pravidla jak s jednotlivými druhy volání naložit, které skupině pracovníků je odeslat apod.

Eskalace

Pracovníci jsou typicky v rámci zařízení rozdělení do pracovních skupin, na základě oddělení, patra či specializace. Pro tyto účely umožňuje aplikace D-Server provádět tzv. eskalaci, kdy volání nejprve odesílá na první skupinu pracovníků. Pokud nikdo v nastaveném intervalu na volání nereaguje, je volání automaticky eskalováno na další skupinu pracovníků. Díky tomu lze maximálně efektivně využívat všechny pracovníky ve službě a zároveň nezatěžovat všechny pracovníky naráz. Díky eskalaci lze také zajistit, aby žádné volání z koncových prvků nezůstalo nevyřešeno.

Modul D-CALL

Vedle všech standartních modulů signalizace lze k systému připojit i GSM modul D-CALL, díky kterému lze:

 • navázat hlasové spojení mezi jednotlivými stanicemi D-CALL
 • automaticky odesílat SMS zprávy v případě alarmu

Mám zájem


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  Informační leták