Telefon Novo

Telefon Novo

Tísňový telefon Novo je nejnovější tísňový telefon od společnosti Neat Group, která má s domácími telefony velmi dlouhé zkušenosti a telefon Novo navazuje na svého předchůdce, po celé Evropě rozšířeného, telefon Neo.

Přináší zcela novou koncepci do péče o seniory v domácnostech. Novo je trvale on-line a umožňuje tak nepřetržitý dohled a dálkovou konfiguraci. Díky neustálému vývoji ho lze považovat za budoucnost domácí tísňové péče.

Hlavní vlastnosti

 • On-line dálkový dohled a konfigurace
 • Hlasitý reproduktor pro komunikaci
 • Kvalitní mikrofon s velikým dosahem
 • Přenosné tísňové tlačítko s prodloužitelným dosahem
 • Jednoduchá instalace bez nutnosti stavebních zásahů
 • Velké množství přídavných komponentů

Jak telefon pracuje

Nejlepší umístění pro telefon je ve středu bytu nebo domu klienta. Stisknutím poplašného tlačítka přímo na telefonu nebo na přenosném tlačítku, případně při aktivaci jiného z prvků, dojde k vyvolání telefonního spojení na předem nastavená čísla. Po přijmutí hovoru je možné pomocí hlasitého reproduktoru a kvalitního mikrofonu komunikovat se seniorem a zjistit důvod vzniku poplachu. 

Hovor může směřovat jak na příbuzné, tak i přímo na záchrannou službu. 

Hlavní přednosti

Zařízení NOVO je jedním z nejvíce dodávaných zařízení pro tísňová centra v Evropě a díky dlouhé zkušenosti společnosti NEAT v tomto odvětví je zařízení skvěle připraveno pro rychlé nasazení v terénu. Tísňová centra tak šetří čas a prostředky, díky jednoduché správě a údržbě zařízení. Díky internetovému portálu společnosti NEAT je možné problém s jednotkou identifikovat na dálku, stejně jako provádět nezbytné aktualizace softwaru a jednotlivých parametrů. NOVO je vždy připojeno, vždy aktualizováno a vždy zajišťuje co největší bezpečí.

 • Dlouhá životnost baterie
 • Záložní akumulátor
 • Minimální údržba
 • Snadná a rychlá instalace
 • Dálková administrace
 • Centrální dohled skrze webový portál
 • Automatické hlášení všech událostí skrze email
 • Dálková aktualizace zařízení

Monitoring aktivity

Díky integrovanému detektoru pohybu v tlačítku SMILE ID nebo detektoru pohybu PIR lze monitorovat pohyb uživatele telefonu NOVO a mít tak neustále přehled o jeho bezpečí a zdraví.

Tlačítko SMILE ID v pravidelných intervalech odesílá na telefon NOVO zprávu, pokud detekuje pohyb uživatele. Obdobně pracuje detektor PIR, který je nutné umístit do obytných prostor uživatele. Detektor následně odesílá zprávu pokaždé, když zachytí pohyb uživatele. Pokud telefon NOVO v předem nastaveném intervalu neobdrží zprávu od tlačítka nebo detektoru PIR, vyhlásí tísňovou sekvenci.

Díky tomuto nenáročnému monitoringu nedochází k jakémukoliv nadbytečnému obtěžování uživatele a zároveň je minimalizováno množství falešných poplachů, ke kterým by mohlo docházet v případě potřeby manuálního ohlášení ze strany uživatele. Telefon NOVO díky této funkci poskytuje další efektivní nástroj pro pohodlné a bezpečné žití seniorů v domácnosti.

Alternativně lze v tísňovém tlačítku SMILE ID zapnout detektor nepohybu, který naopak odesílá alarm pouze tehdy, pokud u uživatele v předem nastavené době nezaznamená žádný pohyb, tento alarm vyvolá okamžité spuštění tísňové sekvence na telefonu NOVO.

 

Mám zájem


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů