Systémy sestra-pacient

Signalizace Trex

Systém Trex je v současnosti nejprodávanější signalizační systém sestra-pacient.

Díky jednoduché a bezdrátové instalaci je vhodný zejména pro existující domovy a nemocnice, které hledají moderní signalizační řešení bez nutnosti stavebních zásahů. Svojí komplexností a množstvím prvků se ovšem systém vyrovná i nákladným a náročným drátovým řešením.

Signalizace D-Trex

Systém D-Trex je nadstavbou systému Trex, který je tvořen především centrální počítačovou jednotkou.

Díky centrálnímu řízení celého systému je tak možné měnit parametry z jednoho místa. Systém zároveň umožňuje i široké množství analytických výstupů zobrazujících zejména reakční dobu personálu, frekvenci volání jednotlivých klientů apod.

Velkou výhodou systému je prezenční systém personálu u klientů, který umožňuje zaznamenávat, kdo a jak rychle reagoval na volání pacienta.

Signalizace NurseTab

Systém NurseTab je novinkou na Evropském trhu, která je nově dodávaná i v České republice.

Jedná se o drátové řešení signalizace v rámci objektu, které mimo signalizačních funkcí disponuje přenosem hlasu a obrazu mezi klientem a sestrou, elektronickou evidenci provedených činností přímo na pokoji. Samozřejmostí je pak i centrální evidence a archivace provozu a chování personálu.

Mezi velké přednosti patří především aplikace pro chytré telefony Android, která zobrazuje nejdůležitější události a činností pro personál.