Ochrana osamocených pracovníků

Bezpečnost na pracovišti

V současné době rostoucí automatizace se stále více pracovníků nachází v situacích, kdy pracují na osamocených nebo odloučených místech, kde se v případě nehody, pádu nebo jiného pracovního úrazu nedovolají pomoci. Dalším rizikovým prostředím jsou pak výbušné prostředí, prostředí s výskytem chemikálií apod.

Pro všechny tyto situace je dle zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány  zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance , pokud jejich ochranu nezajistí jinak. 

SOS Portál společnosti Swissphone

Nejlepší postavení na trhu řešení pro ochranu pracovníků zaujímá jeden z nejdokonalejších tísňových portálu současnosti SOS PORTAL od společnosti Swissphone. Tato moderní webová platforma spojuje jednoduché uživatelské ovládání, komplexní balík možností a výbornou cenovou dostupnost.

Tísňové komunikátory TWIG

Systém TWIG je moderní řešení pro bezpečnosti pracovníků vyráběné finskou společností Twig ltd . Je tvořen přenosnými jednotkami pracujícími na síti GSM, tudíž se hodí do prostředí, kde je pracovník často mobilní a potřebuje ochranu. Součástí systému je i webové rozhraní, skrze které je možné pohyb a alarmy sledovat. 

Systém Ekotek

Britský tradiční výrobce radiokomunikačních zařízení Multitone Electronics přichází s významnou novinkou, unikátním systémem pro ochranu osob a obousměrné předávání zpráv  EkoTek.

Signalizace TREX

Systém Trex je v současnosti nejprodávanější signalizační systém sestra-pacient, který díky své univerzalitě vyhovuje i pro ochranu osamocených pracovníků. Svoji jednoduchou a bezdrátovou instalací je vhodný zejména pro existující podniky, které hledají moderní signalizační řešení bez nutnosti stavebních zásahů. Svojí komplexností a množstvím prvků se ovšem systém vyrovná i nákladným a náročným drátovým řešením.